0Kz32-2
Ty45-39
Ty45-100
TKt48-11
drezyna techniczna WM10
drezyna techniczna WM10L
drezyna techniczna WM15
lokomotywa manewrowa SM31-027
lokomotywa manewrowa SM42-692
wagon towarowy polskiej budowy, C IX
modele opracowane na podstawie dokumentacj PMR Krzysztof Koj
zestawy do przebudowy wagonów na modele w oznaczeniu PKP
modele opracowane na podstawie dokumentacj PMR Krzysztof Koj